tên miền quốc gia

Việt Nam đứng đầu khu vực về đăng ký, sử dụng tên miền quốc gia

Đến nay, Việt Nam có trên 200.000 tên miền ".vn" được duy trì, tốc độ tăng trưởng đạt 172%/năm và là một trong những quốc gia đứng đầu ASEAN về đăng ký, sử dụng tên miền mã quốc gia, theo VNNIC.

Tên miền quốc gia “.vn” được Tổ chức liên hợp quốc phân bổ, xác định là chủ quyền quốc gia Việt Nam trên mạng Internet và được Trung tâm Internet Việt Nam (VNNIC) đưa vào khai thác từ tháng 9/2007. Đến nay, tên miền .vn đã có sự tăng trưởng nhanh chóng với tốc độ 172%/năm, góp phần khẳng định tên tuổi của Internet Việt Nam trên thương trường quốc tế.

Tính đến hết tháng 7/2012, Việt Nam có 212.732 tên miền .vn được duy trì. …

Continue reading