brandwire

BRANDWIRE – Website đầu tiên về thương hiệu ở Việt Nam

Địa chỉ http://bw.dred.vn, của DRED JSC là một website cung cấp những kiến thức cập nhật về thương hiệu cũng như kinh nghiệm xây dựng và phát triển của các thương hiệu hàng đầu.

Advertisements