Cách chèn thêm nút Google+ vào website, blog, diễn đàn,WordPress, Blogger, VBB,…

Theo Google: Nút +1 là phép tốc ký cho thông tin “nội dung này thật tuyệt vời” hoặc “bạn nên khám phá nội dung này”. Nhấp vào +1 để công khai cung cấp điều gì đó mà bạn đã đóng dấu chấp thuận. Các nút +1 của bạn có thể giúp bạn bè, người liên hệ và những người khác trên web tìm thấy nội dung tốt nhất khi họ tìm kiếm.

Bạn nào có sử dụng Google Webmaster thì truy cập trang cách Thêm nút +1 Plus One Google vào website, blog, WordPress, Blogger sẽ có hướng dẫn chi tiết, rất rõ ràng đầy đủ, và vô cùng dễ dàng thực hiện, chỉ cần copy-paste là xong.

Còn bạn nào không dùng Google Webmaster thì có thể “xài ké” các đoạn mã sau:

<!– Đặt thẻ này ở <head> hoặc ngay trước thẻ </body> –>
<script type=”text/javascript” src=”http://apis.google.com/js/plusone.js”>{lang:‘vi’}</script>
<!– Đặt thẻ này ở nơi bạn muốn nút +1 xuất hiện –>
<g:plusone></g:plusone>

Nút +1 có 4 định dạng:

Nhỏ (15px): dùng mã <g:plusone size=”small”></g:plusone>
Chuẩn (24px): dùng mã <g:plusone></g:plusone>
Trung bình (20px): dùng mã <g:plusone size=”medium”></g:plusone>
Cao (60px): dùng mã <g:plusone size=”tall”></g:plusone>

Chỉ đơn giản vậy thôi, chúc các bạn vui vẻ với Google+1 !

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s