Month: February 2012

Tại sao bạn cần một website mang tính toàn cầu?

Một trang web toàn cầu là một trong những nền tảng to lớn nhất để thành công trong xu hướng toàn cầu hoá hiện nay. Những ai nhận ra hết những ảnh hưởng của nó và học cách tận dụng nó sẽ thu được những thành công hoặc ngược lại sẽ phải bỏ mạng trên thương trường.

Thủ tướng Ý, Willy Brandt, từng nói: “Nếu tôi là người bán, tôi sẽ nói bằng ngôn ngữ của bạn”. “Nếu tôi là người mua, dann müssen Sie in meiner Sprache sprechen (tạm dịch: bạn phải nói bằng ngôn ngữ của tôi”. …

Continue reading

[book] Marketing 3.0: Từ sản phẩm đến khách hàng và đến các giá trị tinh thần

Marketing 3.0 sẽ trình bày những ý tưởng mấu chốt của các tác giả và cung cấp những ví dụ mang tính quốc tế để bạn có thể áp dụng các biện pháp Marketing 3.0 tại doanh nghiệp của mình. Khách hàng đã nhận ra rằng sức mua của họ có tác động toàn cầu và họ đang hành động cũng như đối thoại trực tiếp với nhau về những lựa chọn của bản thân.

Marketing 3.0 giải thích về cách thức mà bạn có thể tham gia vào cuộc đối thoại này, định vị thương hiệu của bạn như một nguồn lực tích cực trên thế giới, và hợp tác thành công với những tiếng nói ủng hộ người tiêu dùng. …

Continue reading