11 Bài học từ Carlos Slim

 • Xây dựng một công việc làm ăn quan trong nhất là cần năng lực
 • Hiểu chính xác con đường kinh doanh mà bạn chọn. Và phải biết bao nhiêu là đủ.
 • Trở thành một nhà thầu trung gian đòi hỏi tất cả ở sự trách nhiệm.
 • Hãy để đam mê  dẫn dắt bạn, không phải tiền.
 • Tập trung và tập trung.
 • Khi mọi người đều đang “rời đi”, hãy xông vào đó.
 • Luôn luôn trong tư thế sẵn sàng cho một bước tiên lớn.
 • Trao trả lại cho xã hội.
 • Xem xét cần thận chi tiêu của mình.
 • Tái đầu tư ,  tái đầu tư và  tái đầu tư.
 • Cái bạn nhìn thấy là cơ hội. Không phải các vẫn đề.

Theo DRED  Seed

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s